2024.06.25 - 19:05 - 176 / 26 / 2

Viltis Kaip Vaikas...
JIS - Farila Srong


Viltis... Kaip Begalinis Vaiko Žvilgsnis Iškylantis Tiesoje...
Tai Lyg Begalinė Žinojimo Egzistencija Tiesoje ir Prasmėje...
Kuri Užgimsta Kasdienybės Buvime, Atradime ir Apsisprendime...
Tai, Begalinis Šansas, Įveikti Nežinią Ir Neviltį Kasdienybės Rutinoje...
... daugiau Skaitykite  J-I-S  Svetainėje ...
j-i-s  /  2012

 

◊ Šventinis Sveikinimas Su 2015 Metais - Su Šventėm Visus...

Dalinuosi Viltimi...
      Naujai Užgimstančio Kristaus Mintys bei Tas, Unikalus ir Nepakartojamas Gėrio bei Tiesos Ilgesys ar Tyras, Kaip Krištolo Vanduo, Jausmas Jame, Skleidžiamas Tvirtumas bei Nuolankus Ryžtas, Tuomet Mane Tikrai, Tiesiog Paskatino Veikti...
      Aiškiai Prisimenu, Kaip Pirmą Kartą Sutikau JĮ.. Nuolatos Iškyla Ta Begalinė, JOJO Nešama bei Išsakyta Viltis, Kaskart Padrąsindama, Tarytum Sakydama ar Šaukdama, - Visi Esame Lygūs..., Ir..., - Tu Irgi Gali..., Bei..., - Jau Tikrai Laikas... Tad...
      Mąstydama, kaip Tiksliau bei Tikriau Galėčiau Prisidėti Puoselėdama ir Skleisdama Šį Nepakartojamą Šviesos bei Naujai Užgimstančios JOJO Vilties Jausmą..., Aišku ir Šį Mielą, Saulės Spinduliuose Ištirpusį bei Jaukiais Gamtos Vaizdiniais Besireiškiantį, Mūsų Trapųjį bei Subtilųjį Pasaulį..., Nutariu Pradėti..., Na Bent Jau Tai...
      Prisimindama Paprastą, ir Kaip Niekuomet Visiems Labai Gerai Girdėtą, Amžinąją Šventųjų ir Nemirtingųjų Tiesą..., - ... Pradžioje, Viso Labo, Buvo Tik Žodis... Tuomet, Tuo Galiausiai Pati Patikiu..., Išlaisvėju..., bei Pradedu Veikti...
      Taip Užgimė Ši, Nešanti Šviesą Tiesa..., Kurioje Nuolatos Jaučiau ir Žinojau Šviesaus Tikėjimo bei Nežemiško JOJO Sūnaus Prisilietimo Palaiminimą... Taip Gimė ir Šios Knygos..., Paprastai bet Žemiškai, Palaimindamos ir Mano, Gyvenimo Kelią bei Visus, Kasdienius Pasirinkimus...
      Dabar Jau Laikas - Tai Žinau, Tad Tariu..., Ir..., Noriu..., Tikrai, Paprastai bei Nuoširdžiai Pasidalinti Su Visais, Ištroškusiais JOJO Minties, Valios ar Tiesiog Tikros, Kristaus Prisikėlimo Žinios...
Farila Strong, 2012
Kreipimąsis Į Pasaulio Lietuvius...

     KUR BEBŪTUMĖTE, KĄ BEVEIKTUMĖTE IŠGIRSKITE... VISIEMS MUMS TAI TURI BŪTI LABAI SVARBU ...
     Pateikiame Farilos Strong Kreipimąsi Į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę bei Visus Lietuvius... Skaitykite Čia...

SIAGRUP / R.I.O.S.U.N., 2012
R.I.O.S.U.N.
  SINCREDY / RPSTUDIO design