2023.12.05 - 16:01 - 338 / 49 / 2

Tikėjimo Vizija...
JIS - Farila Srong


Viltis Visuomet Išlieka Manyje, Kokia Sunki Ši Akimirka Bebūtų...
Viltis Ir Darna, Dar Susiklausymas Su Viešpačiu Man Padeda Išlikti Žmogumi...
Tikroji Tiesa Siekiama Palaipsniui... Be Streso, Be Skubotumo...
Tikrieji Tikslai Visuomet Išlieka Ilgam...
Kaip Ir Tiesa, Kurią Mums Skleidžia Ir Neša Per Mus Pats Kūrėjas...
... daugiau Skaitykite  J-I-S  Svetainėje ...
j-i-s  /  2012

Apie Save...
      Viltis Iškilo Nelauktai... Rodos Visai Niekas Negalėjo Pakeisti Ar Atimti Tos Prasmės, kurią Man Suteikė bei Perdavė Tėvai...
      Nežinioje ir Troškime Nuolat Pakliūdavau Į Skirtingas Situacijas... Jose Vėl ir Vėl Jaučiausi Nesuprasta, Atstumta bei Kaip Visuomenės "Balta Varna"...
      Po Ilgų Virtimo bei Virsmo Metų, Nuoseklių, o kartais ir Labai Padrikų Įvardinimų, Pradedu Atrasti Save... Tikrąją Tą, Kuri Turėjo Užgimti Įsčiose..., Kurios Laukė ir Tikėjosi Šis Nuodėmės Persipildęs ir Nuolankumo Ištroškęs Pasaulis...
      Viltyje, Kaip Daugelis Suprantame, Gimsta Tikrasis Tikėjimas..., bet... Ar Daugelis Mūsų Supranta, ar Bent Jau Leidžia Sau Priimti Nors Pačią Mažiausią Galimybę Vykti Bei Veikti Kiek Kitaip... Viltyje Juk, Visi Tai Vidumi Suvokiame bei Atrandame Nuolatos, ir Gimsta Tikrasis JOJO Stebuklas... Meilėje Juk Visuomet Gimsta Tikroji JOJO Viltis... Ketinime - Tikrasis JOJO Noras Mums ir Su Mumis... Visa Tai Formuoja Mūsų Šios Akimirkos Galimybes ir Aišku Prasmes Atrandant, Patiriant bei Virstant... JOJO Šviesa Tuomet Užlieja Nelauktai... Atradę Sąvastį - Atrandame JĮ, Save ir Galimybę..., - Naująją Galimybę ir Būtį Kiek Kitaip... Naujai... Prasmingai... Iškiliai... JOJO Viltyje, Meilėje ir Nuoširdume MUMS...
      Visa Ir Dar Begaliniai Daug, Formuojame Mes... Tik Dalelė To, Kas Tikra, Atskleidžia bei Atrakina Mus Čia, Dabar ir Visados JOJO Virsme... JOJO Viltyje... JOJO Prasmėje...
      Taip Gimsta Vis Tikslesnė ir Tikresnė, Tvirtesnė Tiesa... Taip Gimsta Mūsų Patirtis ir Svajonės Keisti... Keisti Vardan Rytojaus... Vardan Vilties ir Troškimo Pasikeisti... Vardan Meilės, Vardan Tikėjimo...
      Tikėjime ir Suvokime Nuolankiai Atrandant Save, Pradedam Išgirsti bei Suvokti Daug Daugiau..., nes... Nuo To, Kas ir Kaip Mūsų Įvardinama Čia ir Dabar, Keičiasi ir Visados... Keičiasi ir Praeitis... Ateitis Formuojasi Naujai ir..., Vyksta VIRSMAS... - MES ATGIMSTAME bei ATRANDAME Tikrąjį SAVE SAVYJE... Taip Tampame Tuo, Kuo Galime ar Renkamės BŪTI... Taip Tampame Galimybe ir Viltimi Kitiems..., Valia ir Atradimu Savo Draugams, Pažįstamiems ir Artimiesiems...: Viltimi, Tikėjimu ir Meile - Patiems Sau... Atradimu ir Nauja Galimybe - Visiems Praeiviams... Jau Čia..., Jau Dabar..., ir Visados...

      Su Meile... F.S.

Farila Strong, 2012.11.11

Virsmai Manyje...
      Trumpieji Prisiminimai, Iškylantys Mano Mintyse Liete Liejosi ir..., Lenkdami Vienas Kitą, Po Keliolikos, Svaigių bei Prasmingų Akimirkų, Virto Baigščiais Plunksnos Mostais..., Kas kartą, Vis Naujai, Prikeliančiais ir Suteikiančiais Galimybę Vėl ir Vėl, Išgyventi Patirtas Šviesias, Praeities Akimirkas...

      Savo Prisiminimuose Nuolatos Grįžtu į Praeitį... Juose Kaskart Matau Naujas Klaidas, Seniai Neišsakytas ir Niekuomet Nerealizuotas Vizijas...
      Dabar tik Suprantu, kad..., - Nesvarbu Turėti - Svarbu Suvokti..., - Tik Tuomet, ir Tik Tuomet Galėsime Būti Bei Realizuoti Tai, Ko Visi Čia Esame Atėję...
      Dar Vieną Suvoktą Dalyką Dabar Galiu Pasakyti..., - Kiekvienas Manojo Kelio Vingis, Kiekvienas Sutiktas Žmogus Nešė Permainas..., ir Jų Paskirtis, Tiesiog Bylojo bei Sąlygojo Tolesnį Manosios Esmės, Kaip Esybės Pasikeitimą...
      Tik Dabar Tai Pradedu Matyti ir Galiu Drąsiai Ištarti..., - Gyvenimas Vertas To, Kas Įvyko... Bei..., Įvertinti Praeityje Neišmoktų ir Nesuvoktų Pamokų Reikšmę bei Prasmę visuomet Reikia Šiek Tiek Daugiau, Nei Kasdienybės ir Buities Egzistencija ar Rutina...

      Tik Dabar, Kaip Niekuomet Anksčiau, Aiškiai Suvokiu, kad..., - Visame Kame Išlieka Vienis... Tai Yra Tikrai Nuostabu ir Kilnu..., nes... Kitų Padarytos Klaidos, Tiesiogiai Įtakoja Visą Mūsų Gyvenimą..., Mūsų Gi Pasirinkimai bei Veiksniai - Keičia Jų Sprendimus, Jų Mąstymą, Jų Klaidų Pobūdį ir, Kas Svarbiausia, Visą, Visų Mūsų Supantį Pasaulį...
      Tiesa Skausminga, Tačiau, Kaip Niekuomet Reikšminga, Prasminga ir... Kaip Niekad, Visuomet Kas Benutiktų - Tiesiog, Paprasčiausiai Tikra...
Farila Strong, 2012
R.I.O.S.U.N.
  SINCREDY / RPSTUDIO design