2023.10.01 - 09:15 - 273 / 39 / 7

... KREIPIUOSI Į PASAULIO LIETUVIUS ...
JIS - Farila Srong

KUR BEBŪTUMĖTE, KĄ BEVEIKTUMĖTE IŠGIRSKITE...
... VISIEMS MUMS TAI TURI BŪTI LABAI SVARBU ...

Žygis Per Pasaulį...

      Esame Išeiviai... Skiriasi Tik Tai, Kur ir Kaip Mes Gyvename, Ką Veikiame, Kaip Mąstome bei Tuo ir Taip, Kaip Ateityje Ketiname Būti...
      Vieni Mūsų Tolimojoje Australijoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Meksikoje, Kanadoje, Brazilijoje ar JAV... Kiti Gi, Šiek Tiek Arčiau Europoje: Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Latvijoje...
      Treti Mūsų, Lyg ir Niekur Iš Viso Nebuvome Išvykę, Tačiau Jau Esame Svetimi Lietuvoje... Taip..., Tai Likimo Ironija...
      Vieni Mūsų Išėjome bei Pasirinkome Svečias Šalis Vardan Išlikimo ir Lietuviškumo Puoselėjimo Savyje... Antri, Dėl To, Kad Jiems Buvo Kieno Nors Nuolatos Paprasčiausia Įteigiama bei Įvardinta, Jog Jie Nėra Čia Laukiami ir Geidžiami..., Tuomet Gi, Norėdami Išlaikyti Lietuvišką Subtilumą bei tą Unikalų Savitą Paprastumą bei Tikrumą Ateinančia Diena, Tiesiog Paskubomis Išvykome iš Tėvynės, Vėliau Susiburdami bei Bendraudami Svečiose Šalyse Lietuviškai...
      Dažnokai Išgirstu Lietuvius Sakant, - “...Ką gi daryti Tiems, kurie dėl vienokių ar kitokių galimybių ar priežasčių, gal tiesiog netgi ir dėl Savųjų Įsitikinimų, Tiesiog Nenori Išvykti iš Lietuvos... Ką Daryti Jiems???...”... Ką Daryti Tiems, Kurie Išgirsta ir tokią žinią, Kad Lietuviška Knyga bei Žodis Jau Nėra Populiarūs Šiandieninėje Lietuvoje bei Nėra Reikalingi... Kas ir Kaip Iš Viso Tai Gali bei Turi Teisę Taip Sakyti???...
      Žinoma Skaudu..., Labai Graudu Tai Girdėti ir Man...
      Beje, Pasirinkimo Klausimą Nagrinėju Nuolatos, kaip ESM’inį bei Pagrindinį Apsisprendimo ir Išlikimo Žmogumi..., Ir... Prisimindama Senolių Išmintį Visuomet Tariu, - “...Visur Geriau, kur Mūsų Nėra..., Nes... Nuo Savęs Nepabėgsi...”... Tuomet Tik Atsigręžiu į Visą Tai, kas Buvo Išgyventa Čia Lietuvoje ir Suvokiu... - Mes Turime Ją Tik Vieną..., Tad Kas Benutiktų, Privalome Išsaugoti Na bent Tai, Kas Yra ir Ateityje Gali Tapti Tikrąją Lietuva - Tai Lietuviškas Žodis...
      Taip..., Tai Tikrai Dažnai Iškylanti Dilema Lietuvos Kasdienybėje...: Ką Pasirinkti, - Patogumą, Populiarumą, Galėjimą, Žiaurumą, Užuovėją ar Išlikimą? Skaudu..., Bet, Taip Mes Daugeliu Atvejų Naikiname ir Tai, Kas Dar Liko iš To bei TAI, Ką Ateityje Galėtume Drąsiai, Paprastai ir Su Pasididžiavimu Vadinti Lietuva...
      Kaip Man Visuomet Tėvai Sakydavo, - “... Nekaltink Nieko, Visuomet - Tiesiog Tik Rinkis ir..., Paprasčiausia TIKĖKI Dievu bei Savimi..., Visuomet Pasikliauki Rytojaus Aušra ir JUO..., Kas Be Nutiktų, Visuomet Išliki Paprasta, Tauri ir Nuoširdi..., Išliki Savimi...”
      Taip..., Tame Matau ir Visuomet Mačiau Daug Tiesos... Tik, vis Dažniau ir Dažniau Sau Užsiduodu Vienu Klausimu, - Ar To Pakanka Dabar, Juk Amžinieji Išminčiai Visuomet Teigė Šiek Tiek Kitaip???... Jų Manymu bei Teigimu, - “...Žmogus Pats Renkasi ir Kuria Ne Tik Savo Ateitį...”... Jei Taip Iš Tiesų Yra, Metas Pradėti Ir Visiems Mums..., - Juk Drauge Mes Galime Išsaugoti, Pakeisti bei Kurti Naujai - Tai, Kas Ir Turi Būti Tikra, Šviesu, Paprasta, Nuoširdu, Dieviška, Tauru, Amžina - Lietuvišką Žodį, ir Jei Gausis, O Aš Tuo Šventai Tikiu, ir Lietuvišką LIETUVĄ... AČIŪ...

Farila Strong, 2012.08.07

R.I.O.S.U.N.
  SINCREDY / RPSTUDIO design